طراحی لوگو صنعتی و چرخ دنده

لوگو مخصوص تعمیر کار و فعالیت های صنعتی استفاده از کلاه و کفش ایمنی در طراحی لوگو و همچنین چرخ دنده در این لوگو نشان صنعتی بودن یک لوگوی تصویری است

طراحی لوگو صنعتی

لینک های مفید

  • لینک 1
  • لینک 1
  • لینک 1
  • لینک 1
  • لینک 1
  • لینک 1