طراحی لوگوی شرکت بازیافت مواد

آرم شرکت بازیافت مواد تغییر رنگ با فلش ها در دور های زمانی قابل مشاهده است این گردش به وسیله فلش های دوار همراه با طیف رنگ در طراحی نشان تغییر مواد در گذز زمان می باشد

لوگوی شرکت بازرگانی و صادرات واردات

 

لینک های مفید

  • لینک 1
  • لینک 1
  • لینک 1
  • لینک 1
  • لینک 1
  • لینک 1