طراحی لوگوی زیبا به شکل کوه و آفتاب

استفاده از این نوع طراحی لوگو بیشتر برای فعالیت های مرتبط با عناصر آب و خاک می باشدف شاید طراحی لوگوی شرکت های تولید آب معدنی بیانگر این مسئله باشد

لینک های مفید

  • لینک 1
  • لینک 1
  • لینک 1
  • لینک 1
  • لینک 1
  • لینک 1