لوگوی شرکت هواپیمایی ساده اما زیبا

با توجه به اینکه در طراحی این لوگو از المان های کمی استفاده شده است اما خطوط منحنی دار پشت هواپیما زیبایی خاصی را به این لوگو داده است . استفاده با این خطوط با زاویه مناسب حالت سه بعدی و حس حرکت را در این لوگو ایجاد می کند

لوگوی هواپیما

ساخت آرم برای آژانس هواپیمایی

آرم و لوگوی شرکت هواپیمایی و گردشگری

نمونه طراحی لوگوی آژانس هواپیمایی

نمونه طرح آرم و لوگو آژانس هواپیمایی

لینک های مفید

  • لینک 1
  • لینک 1
  • لینک 1
  • لینک 1
  • لینک 1
  • لینک 1