طراحی لوگوی شرکت مواد غذایی مروارید زرین ساحل

در ساخت لوگوی شرکت مروارید ساحل با توجه به نام شرکت از مروارید به رنگ طلایی و همچنین المان امواج ساحل که با گردش به دور مروارید شکل نیمه صدف را به خود گرفته است استفاده شده است. در طراحی این لوگو چون زمینه فعالیت شرکت در حال گسترش است نمی توان آن را معیاری برای طراحی آرم قرار داد

مشخصات کارفرما

لوگوی شرکت صنایع بسته بندی

آخرین لوگو های شرکتی

Previous Next

لینک های مفید

  • لینک 1
  • لینک 1
  • لینک 1
  • لینک 1
  • لینک 1
  • لینک 1