روش طراحی لوگو با موضوع و فعالیت متضاد

چگونه یک لوگو با موضوع متضاد طراحی کنیم

منظور از طراحی لوگو با موضوع متضاد چیست ؟ طراحی لوگو برای اشخاص ، شرکت ، یا سازمانی که زمینه فعالیت آن با دو موضوع متفاوت از هم هستند مثلا ، صادرات واردات ، روز و شب ، چپ و راست ، سرما و گرما و ... است برای طراحی لوگو و آرم اینگونه فعالیت ها بهترین طراحی به چه صورت خواهد بود 

در طراحی لوگوی معنا گرا برای این گونه موضوع ها از طراحی هایی استفاده خواهد شد که این موضوع را به خوبی نمایان سازد و مثلا می توان از فلش های متضاد که خلاف جهت هم حرکت میکنند از شکل های توپی و توخالی از ترکیب رنگ های تیره و روشن استفاده کرد بیننده با مشاهده این لوگو ها و کمی تامل روی آن می تواند این تضاد موضوعی را متوجه شود

لینک های مفید

  • لینک 1
  • لینک 1
  • لینک 1
  • لینک 1
  • لینک 1
  • لینک 1